Πουλήστε περισσότερες μηχανές!

Icon

περισσότερο από 7 εκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα

Icon

Κατά τη διάρκεια 210.000 μηνιαίες πωλήσεις έρευνες σχετικά με τα μηχανήματα

Icon

Πάνω από 50 δισεκατομμύρια Ευρώ μεσολαβητικό όγκο αιτημάτων τους τελευταίους 12 μήνες

Έμποροι

Ασφάλιστρο

Έμποροι

Επαγγελματίας

η σύστασή μας
Έμποροι

Πρότυπο

Πωλητής για μια φορά

Όχι για εμπόρους
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
{1 μήνα
Θα παραταθεί κατά 3 μήνες εφόσον έχετε ενεργές διαφημίσεις.
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

7,58 €

4,99 €

4,66 €

4,24 €

3,43 €

2,99 €

2,69 €

2,49 €

2,32 €

2,18 €

2,08 €

1,99 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 3794996998491.0291.1991.3491.4991.6291.7491.8791.999 ανά μήνα)

  39,00 €

12,90 €

9,96 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 129249 ανά μήνα)

  39,00 €

29,00 €

22,00 €

19,66 €

15,80 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 29445979 ανά μήνα)

  39,00 €

39,00 €

24,50 €

23,00 €

19,80 €

16,89 €

13,45 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 39496999169269 ανά μήνα)

flag +1
Όλες οι τιμές είναι αυστηρά καθαρές και ισχύουν μόνο για νέους πελάτες.
Έμποροι Ασφάλιστρο
Το μπεστ σέλερ μας
Έμποροι Επαγγελματίας
Έμποροι Πρότυπο
Όχι για εμπόρους Πωλητής για μια φορά
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
{1 μήνα
Θα παραταθεί κατά 3 μήνες εφόσον έχετε ενεργές διαφημίσεις.
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

7,58 €

4,99 €

4,66 €

4,24 €

3,43 €

2,99 €

2,69 €

2,49 €

2,32 €

2,18 €

2,08 €

1,99 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 3794996998491.0291.1991.3491.4991.6291.7491.8791.999 ανά μήνα)

  39,00 €

12,90 €

9,96 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 129249 ανά μήνα)

  39,00 €

29,00 €

22,00 €

19,66 €

15,80 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 29445979 ανά μήνα)

  39,00 €

39,00 €

24,50 €

23,00 €

19,80 €

16,89 €

13,45 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 39496999169269 ανά μήνα)

flag +1
Όλες οι τιμές είναι αυστηρά καθαρές και ισχύουν μόνο για νέους πελάτες.
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
80% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

7,58 €

4,99 €

4,66 €

4,24 €

3,43 €

2,99 €

2,69 €

2,49 €

2,32 €

2,18 €

2,08 €

1,99 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 3794996998491.0291.1991.3491.4991.6291.7491.8791.999 ανά μήνα)

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
66% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

12,90 €

9,96 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 129249 ανά μήνα)

flag +1
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
12 μηνών
7 ημέρες προειδοποίησης
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
25% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

29,00 €

22,00 €

19,66 €

15,80 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 29445979 ανά μήνα)

Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων διαφημίσεις
Διάρκεια σύμβασης
{1 μήνα
Θα παραταθεί κατά 3 μήνες εφόσον έχετε ενεργές διαφημίσεις.
Χωρίς πρόβλεψη
XXL εικόνες & βίντεο
Εξαγωγή διαφημίσεις στον ιστότοπό σας
Εμφάνιση στην ιστοσελίδα μας διεθνείς
Αυτόματη απάντηση σε ερωτήσεις
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων
Εισαγωγή δεδομένων
Διαφήμιση «αράχνη»
Ερωτήσεις κατηγορίας
Εξοικονόμηση
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.
0% έκπτωση συμπεριλαμβανομένου
μόνο έως 31.10.

  39,00 €

39,00 €

24,50 €

23,00 €

19,80 €

16,89 €

13,45 €

ανά διαφήμιση / μήνα
(που ισοδυναμεί με 39496999169269 ανά μήνα)

Όλες οι τιμές είναι αυστηρά καθαρές και ισχύουν μόνο για νέους πελάτες.
Seals
Seals
Seals
Seals
icon
καμία Επιτροπή και ένα εύλογο σταθερή τιμή
icon
Ρίσκο με εγγύηση επιστροφής χρημάτων
icon
περιφερειακής και παγκόσμια
icon
γρήγορες, εύκολες {2} και κερδοφόρα

Μπορούμε να βρούμε αγοραστές για τις μηχανές σας!

icon
Μηχανήματα-καταχώρησή σας δημοσιεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο στις πάνω από 60 πλατφόρμες στην εθνική γλώσσα!

icon
Παρέχουμε πλήρη κάλυψη μάρκετινγκ η για τα μηχανήματα σας.

icon
Ενημερώνουμε τους πιθανούς αγοραστές προληπτικά. Μας παγκόσμιο δίκτυο εκτείνεται σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια επαληθεύεται αγοραστές.

icon
Εμείς rank #1 με όλες οδηγούν σε όλο τον κόσμο αναζήτηση-enginges . Εάν ένας πιθανός αγοραστής ψάχνει για ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα στο Google, αυτός θα προωθηθεί στο Machineseeker.

icon
Machineseeker είναι ο γνωστός διαδικτυακής για (10) μεταχειρισμένα μηχανήματα σε όλο τον κόσμο.

Arrow
Είστε έτοιμοι για περισσότερες πωλήσεις;
ΠΆΡΤΕ ΑΡΧΙΣΜΈΝΟΣ!

Τι λένε οι έμποροι που οδηγεί:

Quote

Εγώ stumpled σε όλη την Machineseeker το 2006 περιήγηση σε απευθείας σύνδεση. Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. Μέσα στην τελευταία δεκαετία πολλές μηχανές πωλήθηκαν με επιτυχία μέσω Machineseeker. "

Andreas Plum, Plum & Partner Werkzeugmaschinen GmbH,

στην Machineseeker από 11, Βίντεο από 2016,
190 μηχανή εργαλεία online


Quote

Παίρνουμε ένα τεράστιο αριθμό των ερευνών μέσω Machineseeker. Το σύστημα είναι επίσης πολύ ευχάριστο στη χρήση, απλή και καλά δομημένο. Οι καινοτομίες όπως το app είναι πραγματικά χρήσιμη. "

Yildiray Kilic, F1-TRADE-GmbH,

στην Machineseeker από 11,
233 εκτυπωτικές μηχανές σε απευθείας σύνδεση

Kilic

Foit
Quote

Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Εμείς πωλούν πολύ περισσότερα μηχανές μέσω Machineseeker.com από ό, τι με οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Όλες οι διεθνείς πωλήσεις μας δημιουργούνται μέσω της διαδικτυακής αγοράς. Είμαστε τώρα το μεγαλύτερο εμπορικό οίκο στον τομέα του ξύλου. Εμείς ποτέ δεν ήταν σε θέση να επεκταθεί τόσο πολύ χωρίς να Machineseeker! "

Waldemar Foit, Maschinen-Grupp GmbH,

στην Machineseeker από 11,
300 ξύλο εργασίας μηχανές σε απευθείας σύνδεση

Περισσότερο από εμπόρους 8.100 κέρδος ήδη

Traders
Traders
Traders
Traders
Traders
Traders

Τι συμβαίνει μετά την εγγραφή μου;

Symbol0
Θα σας σταλεί ένα Επιβεβαίωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό λογαριασμού σας .
Pfeildown
Symbol1
Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία σας και ενεργοποίηση του λογαριασμού σας λίγο .
Pfeildown
Symbol2
(10), εδώ πηγαίνουμε! 11 μπορείτε να συνδεθείτε με τον αριθμό λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασής σας.
Pfeildown
Symbol3
Τώρα μπορείτε να καταχωρήσετε τις καταχωρίσεις σας μηχανή φωτογραφίες, βίντεο και όλα σχετικές πληροφορίες . Για μεγάλους εμπόρους λιανικής πώλησης (Έναρξη στις μηχανές 100) είμαστε στην ευχάριστη θέση να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις από την ιστοσελίδα σας δωρεάν. Τα δεδομένα ενημερώνονται τακτικά και αυτόματα, έτσι χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.
Pfeildown
Symbol4
Συντομότερο τις καταχωρίσεις σας είναι online, πρώτη αγορά-έρευνες θα διαβιβαστούν σε εσάς μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εμείς δεν πρόκειται να παρεμβαίνει και δεν χρεώνουν Επιτροπή.

Εγγραφείτε τώρα και να πωλούν τα μηχανήματα!

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΜΙΑ ΤΙΜΉ ΣΧΈΔΙΟ & ΠΩΛΟΎΝ ΤΏΡΑ
Machineseeker είναι επίσημος χορηγός: